Zpracování osobních údajů

Kdo jsme

Společnost CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod, zapsaná do obchodním rejstříku dne
2. 12. 1993, vedená Krajským soudem Hradec Králové, Oddíl C, Vložka č. 5394 (dále jen "Správce")
, bude v rámci výběrového řízení jediným správcem Vašich osobních dat a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Naše webová adresa jehttps://www.rizeninasbavi.cz/ a https://www.cdsnachod.cz/

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon, životopis) za účelem realizace výběrového řízení na dobu jeho trvání. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte tato příslušná práva:

  1. na přístup k osobním údajům,
  2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
  4. na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  5. na přenositelnost údajů,
  6. vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a
  7. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce není oprávněn poskytnout Vaše osobní údaje třetím osobám či dalším zpracovatelům osobních údajů.

Respektujeme Vaše právo na ochranu osobních údajů!


Vnitřní předpis na ochranu osobních údajů CDS s.r.o. Náchod